Səhabələr

Cəmiyyətlə Bütünləşən Nüzul Keyfiyyəti

Allaha iman və Uluhiyyət (Allahın kainatdakı idarə və hakimiyyəti ilə hər şeyi özünə ibadət və itaət etdirməsi) həqiqəti

İman insan üçün ən mühüm və əvəzedilməz bir əsasdır. Həqiqi imanı əldə edən insan nə Qureyşin təhdidlərinə boyun əyər, nə də başqalarının hədələrindən narahat olardı. Eyni zamanda  gələcək hökmlər iman bünövrəsi üzərində boy atarsa, bir məna ifadə edərdi. Elə isə bu gün ən əsas məsələ iman məsələsi idi; istiqbala doğru gedən addımlar onunla atılar, başa gələn çətinliklər onun vasitəsilə dərhal dəf edilərdi. Buna görə də, əvvəlcə insanların imanla polad kimi möhkəm təmələ malik olması lazım idi. Əks təqdirdə imanla bağlı istənilən keyfiyyəti əldə etməyən bir mömin qarşısına çıxan maneələri aşa bilməz və bir kənarda qalardı. Halbuki, mömindən təkcə özü üçün istiqbala addımlamaq deyil, həmçinin başqalarını da çiyninə alıb gələcəyə aparmaq kimi bir vəzifə gözlənilirdi. Bu səbəbdən Məkkədə bu illərdə nazil olan ayələr, ümumiyyətlə, bu məsələləri əhatə edir və ayələri təbliğ edən  Peyğəmbər Peğəmbərimizin əli altında  yeni nəsil yetişirdi.

Allaha iman məsələsi ilə bağlı nazil olan ayələrin iki hədəfi var idi:

1.  Qədim və köhnəlmiş, yanlış dini görüşləri  aradan qaldırmaq.

2.  Uluhiyyət həqiqətini layiqincə anlatmaq.