Səhabələr

Davamçılar və möhnət illəri

Hz. Bilal səbrinin bəhrəsini görürdü. Ümeyyənin yanında sakit dayansaydı, bəlkə də, ömrü boyu bir qul kimi qalacaq və qul olaraq da öləcəkdi. Amma indi həm bütün əziyyətlərdən xilas olmuş, həm də Rəsulullahın hüzuru ilə şərəflənmişdi.

Habbabın alacağı

Göründüyü  kimi, o günlərdə müsəlman olduğunu dilə gətirmək müsibətlərə qapı açıb o müsibətləri içəri dəvət etmək demək idi. Buna görə də Qureyş əksər səhabələrin müsəlman olduğundan hələ xəbərsizdi. Yeddi nəfər istisna olmaqla, digər müsəlmanlar inanclarını gizləmək  zərurətini  hiss etmişdilər. Bu yeddi nəfər Allah Rəsulu Hz. Məhəmməd (s.ə.s), Hz. Əbu Bəkir, Ammar ibn Yasir və anası Sümeyyə, Suheyb ibn Sinan, Bilali-Həbəşi və Miqdad ibn Əsvəd idi.[29]

Habbab ibn Ərətt əslən azad adam idi, hələ uşaqkən yaşadıqla­rı yer hücuma məruz qalmış və o da qohum-əqrabaları ilə birlikdə əsir götürülmüş, sonra da  Məkkəyə gətirilib qul kimi satılmışdı. Huzaa qəbiləsindən Ümmü Ənmar adlı bir qadının qulu olmuş və bu zaman da Rəsulullahı tanımış və elə ilk günlərdə İslamı qəbul etmişdi.

Kimsəsiz Habbab və sahibləri müşriklərin hiddətinə tuş gəlir və ağır zülmlərə məruz qalır. Günəşin yandırıcı şüaları altında min cür işgəncəyə məruz qalır, ağlasığmaz  həqarətlərlə  üzləşirdi.[30]

Habbab ibn Ərəttin As ibn Vaildən alacağı var idi. As ibn Vail isə borcunu heç cür qaytarmaq istəmirdi. Hər dəfə borcunu istəməyə  gələn Hz. Habbaba:

− Məhəmmədi və dinini inkar etməyincə, borcumu qaytarmayacağam, − deyir və  “dinsizliyini” bəhanə gətirib haqqını vermirdi. Yenə bir gün Hz. Habbab: