Çap et Çap et
Mətnin ölçüsünü dəyiş: 
A- A A+

Doğruluğu ilə tanınan səhabə

Tarix: 05.05.2013 | Bu məqalə 502 dəfə oxunub.

Həzrət Əbu Bəkir kimi, Əbu Zərr həzrətlərinin dürüstlüyü də dillərdə dastandır. Peyğəmbərimizin (s.a.s.) “Yer üzünə peyğəmbərlərdən sonra Əbu Zərdən doğru sözlü insan gəl­məyib” bəyanı bunu təsdiq edir.[1]

Həzrət Əbu Zərrin dürüstlüyü zərbi-məsələ çevrilmişdir. Dövrünün söz ustadlarından Salibi deyir: “Eşitdiyim ən gözəl zərbi-məsəllərdən bir Sahibin yalançı haqqında söylədiyi “Fahidə onun yanında Əbu Zərr sayılır” sözüdür. Çünki Fahidə yalançılığa, Əbu Zərr isə doğruluğa misal verilirdi”.[1] Heysəmi, Məcməüz-Zəvaid, 9/329,330.