Çap et Çap et
Mətnin ölçüsünü dəyiş: 
A- A A+

Miras hüququnu ən yaxşı bilən səhabə

Tarix: 02.05.2013 | Bu məqalə 439 dəfə oxunub.

Ümmətin içində fəraizi (miras hüququnu) ən yaxşı bilən sə­habə Zeyd ibn Sabitdir. O uca vəhyin katibi (katibül vəhiy, ka­tibül-Rəsulullah), fəraizi ən yaxşı bilən, ən dəqiq hökmlər verən və ən yaxşı Quran oxuyan məşhur imamlardan biri idi. Həzrət Əbu Bəkrin xəlifəliyi dövründə Quranın toplanması ilə məşğul olan heyətin başında duran və Quranı yaxşı bilən Həzrət Zeyd “Cəmiül-Quran” ünvanını almışdır.

Rəsulullahın “Fəraizi ən yaxşı bilən Zeyddir” hədisi onun fəraiz elminə necə bələd olduğunu göstərir.[1] Həzrət Ömər Suriyaya gedəndə Mədinədə olan Zeyd ibn Sabitlə mək­tublaşar, məktublarında Zeydin adını öz adından əvvəl yazardı. Bir gün miras məsələsində çətinliklə qarşılaşmış, birbaşa Zeyd ibn Sabitin evinə getmişdi. Nə Həzrət Ömər, nə də Həzrət Osman hökm, fitva, fəraiz və qiraət məsələlərində Zeyd ibn Sabit ola-ola kimsəyə müraciət etməmişdir[2]. Zeyd ibn Sabit vəfat edəndə İbn Ömər belə demişdi: “Bu gün insanların alimi öldü”.

İbn Ömər belə deyir: “Allah ona rəhmət etsin. Ömərin xə­lifəliyi dövründə camaatın alimi idi. Ömər səhabələri başqa diyarlara göndərmiş və öz fikirləri ilə fitva verməyi qadağan etmişdi. Zeyd ibn Sabit isə Mədinədə qalıb fitva verirdi”[3].[1] Müsnəd, 3/381

[2] İbn Sad, 2/359

[3] İbn Sad, 2/361

Bənzər məqalələr

    Bənzər məqalə tapılmadı.