Çap et Çap et
Mətnin ölçüsünü dəyiş: 
A- A A+

Ordu içində hayqırtısı min nəfərə bərabər sayılan səhabə

Tarix: 04.05.2013 | Bu məqalə 506 dəfə oxunub.

Peyğəmbərimiz (s.a.s.) buyurmuşdur: “Şübhəsiz ki, Əbu Talhanın ordu içində səsi bir dəstə insandan daha yaxşıdır”.[1] Bu hədisin başqa rəvayətləri də var: “Ordu içində Əbu Talhanın səsi min nəfərdən daha xeyirlidir”,[2] “Şübhəsiz, Əbu Talhanın səsi müşriklərin ürəyinə böyük bir ordudan daha çox qorxu salır”.[3]

Səhabə Əbu Talha və Zeyd ibn Səhl əl Ənsari güclü oxçu və qorxubilməz cəngavər idi. Bu xüsusiyyət mübaliğə deyildir. Həqiqətən bəzi insanlarda belə xüsusiyyətlər müşahidə edilmişdir.[1] Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, 3/261; Hakim, Müstədrək, 3/353; Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, 9/312.

[2] İbn Sad, Təbəqat, 3/505; Hakim, Müstədrək, 3/352.

[3] Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, 9/312.