Çap et Çap et
Mətnin ölçüsünü dəyiş: 
A- A A+

Qolunun qüvvəti ilə tanınan səhabə

Tarix: 04.05.2013 | Bu məqalə 345 dəfə oxunub.

Qeys ibn Sad ibn Ubadə fars və bizanslılarla döyüşlərdə şücaət göstərən güclü bir səhabə idi. Ərəblər onunla fəxr edirdilər. Zahid və cəngavər Əbu Abdullaha ehtiram göstərir və sözünü dinləyirdilər.

Qeysin bir qabı vardı, hara getsə, özü ilə aparardı. Carçısı “Ətə və tiritə[1] qonaq olun” deyə camaatı çağırardı. Atası və babası da bu cür edərdi.[2][1] Doğranmış çörəyə ət suyu əlavə edilərək hazırlanan yemək.

[2] Zəhəbi, Siyərü Aləmin-nübəla, 3/106; İbn Əbdülbərr, əl-İstiab, 3/230; İbn Əsakir, Müxtəsərü-Tarixi Dəməşq, 21/107.