Çap et Çap et
Mətnin ölçüsünü dəyiş: 
A- A A+

Rəsulullahın (s.a.s.) zamanında “alim” adlanan səhabə

Tarix: 02.05.2013 | Bu məqalə 390 dəfə oxunub.

İbn Abbas “Alim” ünvanı ilə məşhur idi. Həzrət Ömər deyir ki, bu ümmətin alimi Abdullah İbn Abbasdır. [1]

Peyğəmbərimizin “alim” adlandırdığı səhabə isə Sad ibn Muaz idi. Rəsulullah (s.a.s.) Həzrət Sadın gədliyini görüb yanında olan ənsara: “Alimimiz gəlir, ayağa qalxın,” – bu­yur­muşdu.[2]

Nadir qəbiləsindən olan Mühayriq[3] də alim səhabələrdən idi. O iman gətirmiş və yeddi bağdan ibarət mülkünü Rə­sulullaha hədiyyə etmişdi. [4][1] əl-Müsətdrək, 3/535

[2] Mülsim, Cihad, 64; Əbu Davud, Ədəb, 144; Heysəmi, Məcməüz-zəvaid, 6\138; Kənzül-Ümmal,9/153 (25483)

[3] Uhudda müsəlman olmuş yəhudi alimi.

[4] İbn Həcər, İsabə, 3/393

Bənzər məqalələr