Çap et Çap et
Mətnin ölçüsünü dəyiş: 
A- A A+

Dühası dillərdə dastan olan səhabələr

Tarix: 04.05.2013 | Bu məqalə 626 dəfə oxunub.

Dahiliyi dillərdə gəzən səhabələr Qureyş qəbiləsindən Əbu Bəkir və Əbu Ubeydədir.

Bunlardan başqa, ərəbin dörd dahisindən bəhs olunur: Mü­aviyə ibn Əbu Süfyan, Amr ibn As, Müğirə ibn Şubə və Ziyad ibn Əbihi. “Müaviyə təmkinlilikdə, Amr qarışıq məsələləri həll etməkdə, Müğirə ibn Şubə ani və sürətli mühakimədə, Ziyad isə kiçik-böyük işlərdə dahi idi. Müaviyə belə demişdi: “Mən təmkində, Amr iti zəkada, Ziyad isə kiçik-böyük işlərdə, Muğirə isə böyük işlərdə dahi idik”. Qeys ibn Sad ibn Ubadənin kərəmi və fəziləti ilə yanaşı dühasına görə bu dörd nəfərdən geri qalmaması haqda rəvayət var.[1]

Amr ibn Asın belə dediyi nəql olunur: “Mən iti zəkada, Müaviyə təmkində, Müğirə isə qarışıq məsələlərin həllində dahi idik”.

Davamı: 1 2