Səhabələr

Yeni Mərhələ

Artıq bütün hadisələr yeni bir mərhələnin başlanmasından xəbər verirdi. Yəsrib (Mədinə) mədəni mahiyyətə bürünmüş, ona pənah gətirənləri əmin-amanlığa qovuşdururdu. Məkkə isə öz niyyətindən əl çəkmək fikrində deyildi; qəzəblə oturub kinlə qalxır, Mədinəyə hicrət edənləri oradaca yaxalayıb öldürmək planları qururdu. Bundan ötrü məkkəlilər tez-tez bir yerə toplaşıb müştərək qərarlar verərək qəti nəticə əldə etməyi planlaşdırır, əməllərinə yaraşan düşüncələrini ortaya qoymağa çalışırdılar.

Bu mənasız davranışlar öz-özlüyündə Mədinə üçün bir təhdid idi. Onlar nəinki müsəlmanların hicrətini qəbul etmir, həmçinin başqalarının da qəbul etməsinin qarşısını almaq üçün müxtəlif yollara əl atırdılar. Çünki bu, məkkəlilər üçün qürur məsələsinə çevrilmişdi.

Bu şəraitdə ortaya qoyulan strategiya da əvvəlkilərdən fərqli olmalı idi və elə də oldu. Çünki artıq Mədinədə peyğəmbərlik missiyasının təbliği ilə yanaşı dövlət işlərinə rəhbərlik vəzifəsini də öz üzərinə götürən bir Nəbi vardı. Asayiş və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bundan sonra yeni hərbi birliklələr təşkil olunacaq və başda Mədinə olmaqla get-gedə daha geniş ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin olunmasına başlanılacaqdı. Həmçinin Hicazda xəbərləşmə şəbəkələri qurulacaq, hətta uçan quşlardan da xəbər tutmaq üçün tədbirlər görüləcək və mövcud imkanlardan ən səmərəli şəkildə istifadə olunacaqdı.

Davamı: 1 2 3 4 5 6 7 8