Səhabələr

Vəhy davam edir

Ayın ikiyə bölünməsi (Şaqqı-Qəmər) möcüzəsi

Bu biri tərəfdə Qureyş əlinə düşən hər fürsətdə Allah Rəsulunu (s.ə.s.) çətin vəziyyətə salmağa çalışırdı. Bir gün Məkkənin böyükləri Minada toplanmış, səhabələri ilə birlikdə burada olan Peyğəmbərimizdən (s.ə.s.) yeni bir möcüzə tələb etmişdilər. Hətta görmək istədikləri möcüzəni də tərif etmiş və əgər bunu edərsə, Ona iman gətirəcəklərini söyləmişdilər. Onların iman gətirməsini ürəkdən arzulayan və Onu məsxərəyə qoysalar da, tələblərini ciddi qəbul edən Rəsulullah (s.ə.s.) ümidlənmişdi. Bu ümidlə də onlardan Ayı iki hissəyə böldüyü vaxt iman gətirəcəkləri vədini almışdı:

− Bəli, əgər Ayı iki hissəyə bölsən, Sənə iman gətirərik, − deyirdilər. Peğəmbərimiz (s.ə.s.) mübarək əllərini səmaya qaldırır və şəhadət barmağı ilə Ayı göstərərək bir həmlə edir. Ətrafına yığışanlar Allah Rəsulunun (s.ə.s.) barmağı ilə işarə etdiyi yerə baxırdı. Bu vaxt birdən Ay iki hissəyə ayrılır; bir hissəsi Əbu Kubeys dağının, digəri də Quayqan adlı başqa bir dağın üstünə qədər ayrılmış, sanki bu dağların üstünə düşmüşdü. Bundan sonra Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) ətrafındakılara üzünü tutub:

− Şahid olun, − buyurur. İstədiklərinə çox peşman olan müşriklər çaş-baş qalırlar. Necə ola bilərdi ki, yanlarında dayanan bir adamın işarəsi ilə nəhəng Ay iki yerə bölünsün və sonra da əvvəlki halına qayıtsın? Söz vermişdilər, amma iman gətirmək niyyətində deyildilər, bu işin içindən necə çıxacaqdılar? Aralarında şeytana başmağını tərsinə geyindirən  adamlar da var idi və onlardan biri qabağa çıxdı:

Davamı: 1 2 3