Səhabələr

Vüslətə Doğru

Sadiq yuxular

Görünür, vaxt daha da yaxınlaşmışdı. Artıq şəfəq sökülmək üzrə idi. Çünki bunu müjdələyən bir çox əlamətlə rastlaşmışdı. Başını yastığa qoyanda məna aləmini şənləndirən və gözlərini açanda da çin olan “sadiq yuxular” çoxalmış, davamlı  olaraq səmalardan bəyanlar gətirirdi. Bu yuxular vəhyin işartıları idi, xüsusilə də, vüslətdən altı ay əvvəl bir-birinin ardınca xoş xəbərlərə dönmüş və özünü bir daha hiss etdirməyə başlamışdı. Həmin günlərdə Peyğəmbərimiz axşam gördüyü yuxunun sabah gerçəkləşməsinə şahid olur[1]  və iki aləm arasındakı əlaqə barədə uzun-uzadı təfəkkürə dalırdı. Bəlkə də, bunlar yaxınlaşan vəhy üçün hazırlıq mənasına  gəlirdi.

Gördüyü yuxuları, əsasən, Hz. Xədicə anamıza danışır, o da bunlara artıq zehninə yerləşmiş və qəti inandığı ümid və inancı istiqamətində izahlar verir, bu mərhələdə həyat yoldaşına dəstək olmağa çalışırdı.

Davamı: 1 2 3 4 5 6 7