Səhabələr

Xədicə ilə ilk görüş

Nəfisə hələ məsələni anlamağa çalışırdı:

− Yaxşı, bunun sənin bu qədər saralıb-solmağınla, səhərdən fikirlərə qərq olmağınla  nə əlaqəsi var? − deyə soruşur. Deməli, daha açıq danışmaq, məsələni bir az da açmaq lazım idi. Hz. Xədicə rəfiqəsinə tərəf çevrilir və  bunları söyləyir:

− Onunla ailə həyatı qurmaqla yollarımızı birləşdirmək istəyirəm, ancaq buna necə nail olacağımı bilmirəm.

Bu dəfə məsələ artıq aydın idi. Xədicənin halını başa düşən Nəfisə belə cavab verir:

− İcazə versən, mən Onun nəbzini yoxlayaram.

Hz. Xədicə elə bunu  gözləyirdi və həyəcanla:

−  Əgər bunu bacarırsansa, ey Nəfisə, dayanma, dərhal et, – deyir.

Münyə qızı Nəfisə oradan uzaqlaşır və Məhəmmədül-Əminin yerini öyrənmək üçün ünvanını soruşmağa başlayır. Bir müddət sonra artıq Allah Rəsulunun yanında idi. Əvvəlcə salam verir, ardınca da:

− Ey Məhəmməd, − deyə  müraciət edir.