Səhabələr

Davamçılar və möhnət illəri

− Necə olur ki, sən babalarının dinini tərk edib yeni bir dinin ardınca gedirsən? Bu dinlə bütün əlaqələrini kəsməyincə, qollarını açmayacağam, − deyərək onu hədələyirdi. Hz. Osman isə bütün təhdidlərə baxmayaraq,   qərarından zərrə qədər də dönməyəcəyini bildirirdi:

− Allaha and olsun ki, mən əsla bu dini tərk etməyəcəyəm, − deyirdi. Bununla da o, “Əbəs yerə özünü yorub əldən salma. Məndən heç bir güzəşt görməyəcəksən” demək istəyirdi. Nəhayət, bu qəti mövqe nəticə verir və əmisi Hz. Osmanın ölüm də olsa, qərarından əl çəkməyəcəyini anlayıb onu azad edir.[4]

İmanın dərin havasını ciyərlərinə çəkən Hz. Talha içindəki fırtınaları sözə çevirmək üçün fürsət axtarırdı. Halını anlayan  Allah Rəsulu da ona bu fürsəti verəcək və göz yaşları içində Şamdakı ticarətindən, Busradakı yarmarka və rahibin müjdələrindən söhbət açacaq, orada eşitdiklərini burada görüb yaşamağın sevincini bölüşəcəkdi Allah Rəsulu ilə...

Rahibin  “Aranızda Əhməd ortaya çıxdımı?”− deyə soruşduğunu danışdı Allah Rəsuluna. Rahibdən:

− Əhməd kimdir? − deyə  soruşanda: