Səhabələr

Kəbənin təmiri və hökm verən hakim

Aradan on il də ötmüşdü və Allah Rəsulu artıq otuz beş yaşında idi. Həmin vaxtlar Məkkədə əsas  müzakirə mövzusu  zaman-zaman aşınan Kəbənin yenidən təmir olunması məsələsi  idi. Hətta bir oğru dağılan divarların arasından içəri girərək bəzi qiymətli əşyaları oğurlamışdı. Bu ərəfədə bir qadın ocaq qalamış, alovdan sıçrayan qığılcımla Kəbənin örtüyü alışıb yanmışdı. Bütün bunları nəzərə alan qureyşlilər Kəbəni tezliklə təmir etmək  qərarına  gəlmişdilər.

Ciddənin yaxınlığında bir gəminin lövbər salması qureyşliləri sevindirmişdi. Çünki həmin gəminin yükü axtardıqları materiallarla dolu idi. Həmçinin gəmidə inşaat işini yaxşı bilən usta da vardı. Vaxt itirmədən Vəlid ibn Müğirənin rəhbərliyi altında bir heyət gəminin gəldiyi yerə yollanır, lazımi materialları  alaraq əslən rumlu Baqum adlı usta ilə birlikdə Məkkəyə qayıdır.[1]

Davamı: 1 2 3 4 5