Səhabələr

Əqabə Beyətləri

Zaman dayanmaq zamanı deyildi. Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) yenidən üzünü kənardan Məkkəyə gələnlərə tutmuş, başqa bölgələrdə yeni axtarışlara başlamışdı. Peyğəmbərlik vəzifəsinin verilməsindən artıq on iki il keçmişdi. Yenə bir həcc mövsümü idi. Ötən il gəlib müsəlman olan altı ənsarın yaşadığı məkandan − Mədinədən təzə xəbərlər gözləyirdi Peyğəmbərimiz.

Birinci Əqabə

Gözlənilən vaxt gəlib çatır və Peyğəmbərimiz gələnləri qarşılamaq və onlara İslamı çatdırmaq üçün yenə də Minaya gedir. Qərargahını sanki burada qurur, qarşısına çıxan hər bir adama ümidlə yaxınlaşır və onu Allaha iman gətirməyə dəvət edir. Bu izdihamın arasında Onu axtaranlar da var idi. Uzaqdan görən kimi qaça-qaça hüzuruna gəlirlər. Bunlar keçən il burada müsəlman olan mədinəli gənclər idi. Görüş yeri Minada Əqabə adlı məkan idi. Amma bu dəfə on iki nəfər idilər. Keçən il burada olan Cabir ibn Abdullah bu il gələ bilməmişdi. Ötən il gələnlərdən başqa, bu dəfə Muaz ibn Haris, Zəkvan ibn Abdulqeys, Übadə ibn Samit, Yəzid ibn Saləbə, Abbas ibn Übadə, Əbul Heysəm ət-Teyyihani və Uveymir ibn Saidə müsəlman olmuş və əbədi bir vüslət üçün Məkkəyə gəlmişdilər.

Bu görüş İslamla bağlı yeni açılım mənasına gəlirdi. Məkkədə daralan məngənə bundan sonra Mədinəyə tərəf genişlənəcək və Allah məfkurəsi zühur etdiyi yerdən köçüb başqa bir məkanda yerləşəcəkdi. Qısası, təqdirdə olan həyata keçir və Varaqa ibn Nəvfəlin dediyi də baş verirdi!