Səhabələr

Yeni hücum və Xəndək

Təqribən bir il idi Hicazda sülh və əmin-amanlıq hökm sürürdü. Ətrafda kiçik miqyaslı qarşıdurmalar olsa da, Allah Rəsulunun (s.ə.s.) əzmi və bəsirəti sayəsində vaxtında  təsbit edilmiş, hərbi qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində tərki-silah olunmuşdu. Ancaq bu, o demək deyildi ki, düşmən elə həmişə belə kiçik həmlələrlə kifayətlənəcək.

Səlam ibn Əbil-Huqayq, Huyeyy ibn Ahtab, Kinanə ibn Əbil-Huqayq, Həvzə ibn Qeys və Əbi Amir kimi iyirmiyə yaxın nüfuzlu yahudi rəhbərləri oturub yenə plan qururdular. Çox keçmədən bu dəstənin səsi Məkkədən gəlir: Qureyşi Rəsulullaha qarşı müharibəyə təhrik edir:

– Məhəmmədlə savaşda biz sizinlə birlikdəyik və gəlin çiyin-çiyinə verib Onu məhv edək! – deyirdilər.

Təklif Qureyşin ürəyincə olur. Elə neçə il idi ki, bunu gözləyirdilər. Hətta məktub da yazmışdılar, ancaq xahişlərinə heç cür cavab ala bilməmişdilər. İndi özləri gəlmiş, çoxdan  arzuladıqları təklifi gətirmişdilər. Əbu Sufyan:

– Xoş gördük, dostlarım! Xoş gəldiniz! Bizim üçün ən sevimli insan Məhəmmədlə düşmənçilik məsələsində bizimlə birlikdə hərəkət edib bizə kömək edəndir, – deyir. Heç cür unuda bilmədikləri Bədrin intiqamını almaq üçün əllərinə yaxşı fürsət düşmüşdü.

Qureyş Uhuddan sonra meydan oxuyaraq "görüşərik" dediyi ikinci Bədrə də gəlməmişdi. Bu qorxaqlıq da, təbii olaraq, dostların töhməti ilə qarşılanmışdı. Camaat arasında da bu barədə müxtəlif söz-söhbətlər gəzirdi. Ən azından indi sarsılmış etibarı yenidən bərpa etmək imkanı var idi, hələ bir üstəlik Mədinədəki yəhudilər də onlarla birlikdə hərəkət etməyə söz verirdilər. Birlikdə hərəkət etmək hər iki tərəf üçün də ələdüşməz fürsət idi, toplanış vaxtını razılaşıb vidallaşırlar.

Bunun ardınca Əbu Sufyan Qureyşin hər bir qolundan nüfuzlu adamları seçərək əlli nəfərlə birlikdə Kəbəyə gəlir və Kəbə örtüyünün altına girib son damla qanlarına qədər döyüşəcəklərinə and içirlər.

Qureyşdən ayrılan yəhudilər bu dəfə Qatafana gedir, onlara da eyni təklifi edirlər. Xeybərin illik gəlirinin yarısını onlara verəcəklərini söyləyir və Mədinəyə hücum edəcəkləri təqdirdə onları dünya malı ilə qane edəcəklərinə söz verirlər. Eyni zamanda Qureyşin də onlarla birlikdə savaşacağı xəbərini verməklə, sanki, "Hər kəsin birlikdə olduğu yerdə siz də olmalısınız!" deyirlər: qatafanlılar da təklifi qəbul edir.