Səhabələr

Ən öndəkilər

Bu həssaslıq təqdirəlayiq idi və Peyğəmbərimiz də əvvəlcə ona təşəkkür edib bu həssaslığının əhəmiyyətini yanındakılarla bölüşəcək, sonra da mübarək əllərini qaldırıb həm Zübeyr, həm də əlində gəzdirdiyi qılınc üçün dua edəcəkdi.[13]

Kəbədəki bütlər

Yer üzündə Allah üçün inşa edilən ilk bina Kəbə zaman keçdikcə əsl mahiyyətindən uzaqlaşdırılmış, bütlərlə doldurulmuşdu. İnsanlar özlərindən heç cür uzaqlaşdıra bilmədikləri ibadət duyğusunu əlləri ilə düzəltdikləri taxta və daş parçalarının qarşısında dayanıb təmin etməyə çalışır, mühüm qərarları verməmişdən əvvəl bunların yanına gələrək püşk atır, şükürlərini bütlərə qurban kəsməklə yerinə yetirdiklərini düşünür və qorxduqları vaxt da yenə onların yanına getməklə yüngülləşməyə çalışırdılar.

Əksəriyyət etibarilə, bu bütlər onların nüfuzlu dədə-babalarının heykəlləri  idi. Əvvəllər hörmət əlaməti olaraq Hubəl, Nailə, İsaf, Lat kimi məşhur bütlərin yalnız rəsmlərini çəkirdilər, sonralar heykəllərini də düzəltməyə başlamış və beləliklə, onları da öz saxta ilahlarının cərgəsinə qoyub tanrılara çevirmişdilər.

Allah Rəsulu Məhəmmədül-Əmin isə bütpərəstlik düşüncəsini aradan qaldırıb həqiqi tövhid inancını inşa etmək qayəsi ilə gəlmişdi. O hələ peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl də bunlara etiraz edir və qətiyyən onlardan bir təmənna ummurdu. Gənclik illərində də əmilərinin və bibilərinin təkidinə baxmayaraq, onların bütlərlə bağlı dediklərini heç vaxt yerinə yetirməmiş və onlara da etdiklərinin (bütə sitayişin) pis olduğunu söyləməkdən çəkinməmişdi.