Səhabələr

Ən öndəkilər

Allah Rəsulu xaneyi-səadətinə qayıdaraq dəstəmaz almağı və namaz qılmağı birinci olaraq Hz. Xədicə anamıza öyrədir. Cəbrail kimi əvvəlcə özü dəstəmaz alır, sonra da ona eyni formada dəstəmaz almağı öyrədir. Dəstəmazın ardınca bu dəfə Xədicəyə namaz qılmağı öyrədir. Namazı necə qılmaq məsələsi də aydınlaşandan  sonra ilk namazlarını birlikdə əda edirlər.

Kiçik Əlinin böyük qərarı

Məhəmmədül-Əminin evində yaşanan təlaş və tez-tez Varaqa ibn Nəvfəlin yanına gəliş-gedişlər, Hiradan qayıdandan sonrakı təşviş və Hz. Xədicənin qəlb çırpıntıları yeni şeylərdən xəbər verirdi. Bu dəyişikliklər balaca Əlinin də diqqətindən yayınmamışdı. Heyrətlə onların namaz qılmasına tamaşa edirdi. Həmin vaxtlar Əlinin on yaşı vardı. Əvvəlcə:

− Nə edirsiniz? − deyə soruşur.

Allah Rəsulu belə cavab verir:

− Aləmlərin Rəbbi üçün namaz qılıram.

Hz. Əli bunu ilk dəfə eşidirdi və bütün diqqətini toplayıb yenə soruşur:

− Aləmlərin Rəbbi kimdir?

Allah Rəsulu (s.ə.s.) şəfqətli bir ata kimi onu dizinin üstündə otuzdurur və Hirada başına gələnləri, peyğəmbərlik vəzifəsinin verildiyini bir-bir danışmağa başlayır. Sonra da aramla deyir:

− O, bir və tək olan Allahdır. Onun şəriki olmaz. Bütün məxluqatı O yaratmışdır, ruzisini də O verir. Hər şey Onun qüdrəti əlindədir. Öldürən də, yaşadan da Odur. O, hər şeyə qadirdir.[2]