Səhabələr

Ən öndəkilər

− Mən yox ikən buralarda nələr baş verdi? Təzə bir şeymi var? − deyə soruşur.

Onlar da bunu söyləməyə  fürsət axtarırdılar. Kin və nifrətlə sadalamağa başlayırlar:

− Həm də necə bir hadisə, ey Əbu Bəkir! Əbu Talibin i peyğəmbər olduğunu zənn edir. Sən olmasaydın, heç gözləməz, işini bitirərdik. Amma indi sən gəldin, artıq məsələni də həll edərsən.

Onlar bunu danışarkən keçmiş Əbu Bəkirin yaddaşında canlanır. İllər saniyələrə sığmışdı. Kəbənin həyətində Zeyd ibn Amrdan eşitdiklərini... Yarmarkaların qoca mürşidi Quss ibn Saidənin nəsihətlərini və Şamda gördüyü yuxunu yozan rahibin sözlərini bu qısa vaxtda beynindən keçirdi bir-bir... Yoxsa zaman Onun zamanıydı artıq?

Hələ Yəməndəki qocanın sözləri... Yəmənə girərkən baş çəkdiyi əzdli qocanın dedikləri gerçəkolurdu. Onu ilk dəfə görüncə üstünə suallar yağdırmış, Harəmdə ortaya çıxacaq Son Peyğəmbərdən bəhs etmiş və Onun yanında səf tutacaq ilklərin xüsusiyyətlərindən söz açmışdı. Əbu Bəkiri daha yaxından tanıyınca tərəddüdsüz:

− Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, sən də ilklərdənsən, − deyərək Hz. Əbu Bəkirin Peyğəmbərliyin ilk günündən Allah Rəsuluna sadiq köməkçi olacağını müjdələmişdi. Bundan başqa, Onun haqqında yazdığı şeirlərini oxumuş və bəzilərini də Hz. Əbu Bəkirə vermişdi.