Səhabələr

Ümrə səfəri və Hudeybiyyə

Gündüzlər Məkkənin xəyalı, gecələr Kəbədə ibadət yuxuları ilə keçirdi. Allah Rəsulu (s.ə.s.) da bir yuxu görmüş və bu yuxuda əshabının bir hissəsinin saçlarını təraş etdirmiş, digər bir hissəsinin də qısaltmış halda arxayın və təhlükəsiz şəraitdə Kəbəni təvaf etməsinə şahid olmuşdu. Kəbənin açarlarını almış və onu təvaf edərək ümrə vəzifəsini icra etmişdi!

Səhər açılması ilə Rəsulullah yuxusunu əshabına danışmışdı. Mədinə bu müjdə ilə şadlıq etmiş və səhabələr onları uzaqlardan salamlayan Kəbəyə səfər müjdəsinin sevincini yaşamağa başlamışdı. Gedəcək və ümrələrini icra edib Kəbə həsrətinə son qoyacaqdılar. Elə Rəsulullah da bunları deyirdi.

Dərhal hazırlıqlara başlayırlar. Çünki Kəbə kimsənin inhisarında ola bilməzdi. Onu babaları Hz. İbrahim inşa etmiş və Allaha qulluq etsinlər deyə özündən sonrakılara əmanət qoymuşdu. İndi isə bu əmanət müşriklərin əlində hədər olub gedirdi. Onun şan və şərəfini yalnız Allah Rəsulu özünə qaytara bilərdi. Gedəcək və orada Allaha qulluq vəzifəsinin  icra edilmə şəklini şəxsən göstərəcəkdi.

Bu zaman Büsr ibn Sufyan Mədinəyə gəlib müsəlman olur. Geri dönmək istəyəndə Allah Rəsulu ona:

– Ey Büsr, – deyə səslənir, – getməyə tələsmə, bəlkə, birlikdə getdik! Çünki biz, inşallah, ümrə üçün yola çıxmaq üzrəyik.

Məqsəd döyüş deyil, ibadət idi. Ona görə də özləri ilə yalnız vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün kiçik qılınclar götürürlər. Bundan başqa qurban kəsmək üçün bir neçə qoyun və dəvə də aparırlar. Rəsulullah da qurban kəsmək üçün bir dəvə götürmüşdü.